Dr.Kenan Şahin 1.Uluslararası Şehir,Çevre ve Sağlık Kongresi'nin açılışında Sağlıklı Kentler Birliği adına konuşma yaptı.

“1. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi”nin açılışında Sağlıklı Kentler Birliği adına bir konuşma yapan Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, yerel yönetimlerin çalışmalarında  işbirliklerinin önemine dikkat çekerek “Birbirimizin hızına hız katan bir anlayış içinde olmalıyız” dedi.

Şehir, Çevre ve Sağlık konularının ilk kez bir arada değerlendirileceği “Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi”  KKTC’de başladı.  Kongre’nin açılışında konuşma yapan Türkiye Sağlıklı KentlerBirliği Encümeni Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin,  Belediyelerin işbirliğine ihtiyacı olduğunu belirterek bu konuda kurulmuş ‘Birlik’lerin önemine dikkat çekti.  2005 yılında kurulan ve bugün üye sayısı 60’a çıkan Sağlıklı Kentler Birliği’nin çalışmalarına değinen Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin   “Sağlıklı Kentler birliği olarak temel amacımız yerel yönetimlerin gündemine sağlığı yerleştirmek, insanların sağlık ve esenliğini geliştirecek  çalışmalar yürütmek ve diğer sektörlerle  sıkı bir işbirliği içerisinde tüm insanlarımız için sağlıklı bir gelecek yaratmaktır.  Bu açıdan kurumlarımızın, sivil toplumun ve özel sektörün bir arada çalışmasına ihtiyaç vardır. Birliğimiz  üye sayısını her geçen yıl artırarak ülke genelinde sağlıklı şehirler hareketini yaygınlaştırmaya devam etmektedir. Dünya sağlık örgütü ile ve dünyanın her yerinden belediyelerle eşgüdüm içerisinde çalışan birliğimizin başlıca amacı yerel yönetimlerin gündemine sağlığı yerleştirmektir.  ” dedi.

“İşbirliği desteğine ihtiyaç var”

Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşadığını vurgulayan Belediye Başkanı Şahin, “ İşbirlikleri bu anlamda destekleyici  oluyor. Şehirlerin mahalleleri arasında bile bir çok farklılar var. Bunları en aza indirmek, risk konularını fark edip fırsata çevirmek önem taşıyor. Dünyada kriz yönetmek, hızlı mesafe almak ve olağanüstü işler yapmak bu milletin işi. Birbirimizin hızına hız katan bir anlayış içinde olmalıyız” dedi.  Başkan Şahin, son yıllarda belediyelerde nitelikli kadroların arttığını, kaynaklarının geliştiğini ve faaliyetleri finanse edecek gücünün çoğaldığını belirterek, “Bazen konumuz olmayan işlere bile el atıyoruz” şeklinde konuştu.

Pendik Belediyesinin Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi de anlatılacak

Kongrenin ikinci gününde  Pendik Belediyesi  Yerel Yönetimlerde Sağlıklı Yaşam Programları konusunda  bir sunum gerçekleştirerek ödül alan projesi  Sağlıklı Yaşam Merkezi ‘nin tanıtımını yapacak.  

Geniş kapsamlı kongre

Gazi Üniversitesi ile Adnan Menderes Üniversitesi ortaklığında düzenlenen Kongre,  Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İller Bankası ve KKTC’deki üniversitelerin işbirliğinde 11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.  Alanında çok sayıda uzmanın katıldığı kongrede,  Şehir,  çevre ve sağlık teması içinde; göç ve şehre etkilerinden su sağlığına, yenilenebilir enerjilerden Dünyadaki güncel uygulamalara, atık yönetiminden insan ve çevre sağlığını geliştiren şehir uygulamalarına kadar pek çok konu ele alınacak.

Ana Sayfa Tüm Haberler