Cadde ve Yol Düzenleme Çalışmaları

CADDE VE YOL DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI
Dr. Kenan ŞAHİN
Pendik Belediye Başkanı