Yazılarım

Belediye hastaneleri devrediliyor mu?

Ülkemizde verilen sağlık hizmetinin görünmeyen aktörlerinden birisi olan yerel yönetimlere ait sağlık tesisleri ile ilgili durum oldukça karışık durumdadır. Hepsinin amacı karşılıksız hizmet olmasına rağmen

Sağlıkta planlama

Sağlıkta planlama, düşünce olarak değilse de içerik olarak çok tartışılması gereken bir konudur. Planlama, önceden belirlenen hedeflere ulaşabilmek için için yapılması gereken işlerin saptanması ve

Kan bankacılığında çözüme yakın mıyız?

Ülkemizde kan bankacılığı süreçleri topyekûn bir karmaşa içerisindedir. Rol çatışması ya da rollerin sahipsizliği ile karşı karşıyayız. Sürekli iyileşmeler yaşansa da, kimse bunların yeterli olduğunu

Yerel yönetimlerin gözünden mekân ve sağlık

İnsan, yaşadığı mekânı şekillendirir; yaşadığı mekân da insanı… Bu karşılıklı etkileşim, tabii ve fıtridir. Birey açısından yaşadığı ev, kullandığı yol, çalıştığı iş yeri, soluduğu hava,

Obezleşen kentler

Şehirler değişen, yenilenen, yaşayan bir organizmadır. Bu organizma, canlı ve cansız yapılardan teşekkül eder. Ancak organizmanın yaşam şekilleri ve ilişki biçimlerini belirleyen, kent kültürü olarak

SGK ve yoğun bakım

Başlık, Sağlık Düşüncesi Dergisinin beşinci sayısında yer alan Dr. Kadir Doğruer’in karikatüründeki ifadenin aynısı. Karikatürle oluşan imaj aslında kamuoyundaki genel düşünce tarzını yansıtmaktadır.2007 yılı Ekim

Sağlıkta yerel yönetimlerin rolü

Toplum sağlığını ilgilendiren konularla, çevresel, toplumsal ve ekonomik faktörler yakından ilintilidir. Yani kişinin sağlığını korumak için örneğin muayene ve kontrol hizmetler vs. yanı sıra çevresel

Hasta hizmetleri yönetiminde yapay zekâ

Geçmişe bakıldığında, işletmelerin odağının karlılık olduğu ifade edilebilir. Hiçbir şeyin aynı kalmadığı dünyamızda teknolojik gelişmeler, işletmelerin varlık nedeni olan müşteriye hizmet etme anlayışını, hızla değiştirmiştir.

Sağlık İletişiminde Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü

Ülkemizde sosyal hizmet mesleğinin psikososyal işlevselliğinden sağlık iletişimi alanında yeterince faydalanılmıyor. Oysa ki sosyal hizmet uzmanı ya da diğer adıyla sosyal çalışmacıların savunuculuk, arabuluculuk gibi

Engelsiz İletişimde Dil Birliği

İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır (1). Diğer bir ifade ile tarafların birbirini anlamasıdır. Sözlü ifade ve yazılı kavramsal

Sosyal Pencereden Ölüme Bakış

Yaşamsal biyolojik fonksiyonların geri dönüşsüz bir şekilde işlevlerini kaybetmesini, ölüm olarak tanımlıyoruz. Ölümü canlılıktan ayıran zaman ve biyolojik sınırlar, o kadar incedir ki kesin ölümü